Fontos változás!

Kedves Vásárlóink !

2024.03.28.-tól kizárólag adószámmal rendelkező jogi személyeket, illetve cégeket áll módunkban kiszolgálni.

Megértésüket köszönjük !

A Dental Futár Csapata

Megértettem

Szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Dentál Futár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 9024 Győr, Lajta u. 24.

cégjegyzékszáma: cg. 08-09-010838

nyilvántartja a Győri Törvényszék Cégbírósága;

adószáma: 12951958-2-08

e-mail: info@dentalfutar.hu

továbbiakban: „Dental Futár”) és a „Dental Futár” által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. („Dental Futár” és Vásárló a továbbiakban együttesen: „Felek”).

1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte:

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a „Dental Futár” http://www.dentalfutar.hu/ weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus termékáruházán (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik. A "Webáruházban" történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) szabályozza.

1.2. A jelen ÁSZF kiterjed továbbá a Vásárló és a "Webáruház" között e-mailen, vagy telefonon leadott megrendelésekre is azzal a megkötéssel, hogy "Webáruház" az így leadott megrendeléseket e-mail útján visszaigazolja.

1.3. A "Webáruházban" történő vásárlás kizárólag elektronikus úton leadott megrendeléssel és házhozszállítás útján történő kézhezvétellel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben részletesen meghatározott módon. A telefonon leadott megrendeléseket is házhozszállítás útján teljesíti "Webáruház".

1.4. A "Webáruház" termékeit csak orvosi praxist működtető személyek és vállalkozások jogosultak megvásárolni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.5. A Vásárló által történő megrendelés leadásával és a megrendelés a "Webáruház" által történő elfogadásával a Felek között létrejött szerződés elektronikus úton kötött írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és annak létrejöttét követő 2 évig utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződéskötés nyelve magyar, a felek között létrejött szerződés a magyar jog uralma alatt áll a továbbutalás kizárásával.

2. Megrendelés

2.1. A termékek megtekintéséhez és azok kosárba tételéhez előzetes regisztráció nem szükséges, de a rendeléseket csak a regisztrációs folyamat lezárultával lehet elküldeni.

2.2. A rendelés menete:

2.2.1. A termék kiválasztása a „Kosárba” ikonra kattintva történik.

2.2.2. További termék rendelésére a "Bevásárlókosár" oldalon a „Vissza a termékekhez” linkre kattintva van lehetőség, egyéb esetben a következő termék kosárba helyezésével. A termékeket a Mennyiség 0 darabra állításával, majd a "Módosítás" gombra kattintva törölheti a kosárból. A termékek összesített ára a rendelés folyamán, az új termékek kosárba helyezésével automatikusan frissül. Ha az ár nem változik, kérjük, kattintson a „Frissítés” linkre.

2.2.3. Amennyiben kiválasztotta a terméke(ke)t, a „Tovább a megrendeléshez” linkre kattintva léphet a Belépés/regisztráció oldalra. Amennyiben még nem regisztrált Vásárlónk, akkor itt van lehetősége a regisztrációra. A regisztráció során kötelező megadni a következő adatokat: Név, Felhasználónév, E-mail cím, Jelszó. A szállítási és számlázási címet a vásárlási folyamat során kell megadnia. Amennyiben Ön regisztrált Vásárlónk, a szállítási adatok és a fizetési adatok rubrikái kitöltve jelennek meg a legutóbbi vásárlásakor használt adatok alapján. A kitöltött rubrikák módosítására lehetősége van. Fontos, hogy a módosítások a rendelés elküldésekor mentésre kerülnek és a legközelebbi rendelés alkalmával a legutoljára megadott adatokkal kerülnek kitöltésre a szállítási és számlázási adatok, amennyiben bejelentkezik a webáruházunkba.

2.2.4. A rendelés véglegesítését a „Megrendelem” linkre kattintva végezheti. A megrendelés csak abban az esetben küldhető el, ha a Vásárlási feltételek melletti kis ablakban nyilatkozik arról, hogy elfogadja a Dental Futár Általános Szerződési Feltételeit.

2.2.5. Miután a megrendelés megtörtént, de tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, azt haladéktalanul jelezni köteles az info@dentalfutar.hu e-mail címen, vagy a +36-96-951-216-os telefonszámon.

2.3. A vásárolt termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni. A termékhez a számlát mellékeljük. Amennyiben a számlát a Vásárló véletlenül nem kapja kézhez a termékkel együtt, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles a Webáruháznál. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, további információt a megjelölt e-mail címen kaphat a "Vásárló".
A gyártóink által kiadott biztonságtechnikai adatlapok oldalunkon a webáruház "Biztonsági adatlapok" menüpontjában tekinthetők meg és tölthetők le, illetve a gyártók honlapján érhetőek el. A biztonságtechnikai adatlapban foglaltakért cégünk felelősséget nem vállal, de ha kérdése, észrevétele lenne bármely termék vonatkozásában, úgy kérjük keressen minket.


2.4. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költség nem kerül felszámításra.

2.5. A Webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a már megrendelt termékekre nem vonatkozik.

2.6. A megrendelést a Webáruház weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Webáruházat a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.7. A Vásárló a megrendelés leadásával és a vásárlás feltételeinek, a megfelelő mező bejelölésével történő elfogadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvasta és megértette.

2.8. Webáruház a Vásárló vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vásárló részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A visszaigazoló levél tartalmazza a megrendelés adatait, a fizetendő teljes összeget, a megrendelés azonosítóját, a kiszállítás várható idejét és az elérhetőségeinket. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Felek számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Webáruház ajánlati kötöttsége, illetve a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A megrendelés visszaigazolását követően a Webáruház futárszolgálatnak adja át a megrendelt terméke(ke)t. A terméket a Vásárló utánvéttel a megrendelt termék kézhezvételekor fizetheti. Utánvéttel történő fizetésre csak Magyarország területén belüli kiszállítás esetén van lehetőség.

3.2. Utánvét esetén a megrendelt termék(ek) árát a csomag átvételekor, a futárnak kell teljes összegben kifizetni.
Átutalásos fizetés esetén a Vásárló köteles a számla teljes értékét a megadott bankszámlaszámra utalni, a számla kiállítását követő 8 munkanapon belül.
A kiállított számla összege kedvezménnyel csökkentett, és tartalmazza a szállítási költséget.

3.3. A bruttó 50.000,- Ft összeget meghaladó megrendelések esetén a szállítási díjat a Dental Futár Kft. viseli.

1 - 30.000 Ft kosárösszeg esetén 4.990 Ft
30.001 - 40.000 Ft kosárösszeg esetén 3.990 Ft
40.001 - 50.000 Ft kosárösszeg esetén

2.990 Ft

3.4. A Weboldalon megrendelt termékeket a Webáruház a Vásárló által előzőleg megadott a Vásárlónak e-mailben küldött megrendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen adja át. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik.
A futárszolgálat/posta kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a Vásárló köteles megfizetni.

3.4. Amennyiben a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni.

3.5. Csak sérülésmentes csomagot vegyen át, minden esetben a futár előtt ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A kiszállítással kapcsolatos kifogásokat a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével kell dokumentálni. A csomag átvételére és ellenőrzésére a Vásárló által megjelölt címen található bármely olyan személy jogosult, aki a Vásárló által megjelölt címen életvitelszerűen, vagy munkakörénél fogva tartózkodni jogosult.

4. Szavatosság

4.1. A szavatosságra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) számú GKM rendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A Webáruház hibásan teljesít, ha a megküldött termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

4.2. Az igényérvényesítés módja:

4.2.1. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Webáruházzal szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. Szavatossági igény érvényesítésének (az 5. ponttól eltérően) nem feltétele a bontatlan csomagolás.

4.2.2. A Webáruház a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a Vásárló nevét, címét,

b) a termék megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

4.2.3. Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni (meg kell küldeni).

4.2.4. Ha a Webáruház a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

4.3. Az igényérvényesítés határideje: A terméket csak a terméken megjelölt szavatossági időn belül lehet felhasználni. A Vásárló a termék hibája esetén - a jogszabályban meghatározott feltételek mellett - élhet szavatossági jogaival. A terméket a szavatossági idején túl felhasználni nem szabad, ezen károkért való felelősségét a Webáruház kizárja. A terméken a szavatossági idő feltüntetésre került. Amennyiben a Vásárlónak a termék felhasználhatóságával kapcsolatosan kérdése, észrevétele támad, úgy a Webáruház ügyfélszolgálatán a megrendelési számra hivatkozással érdeklődhet.

4.4. Kicserélés, árleszállítás, elállás:

4.4.1. A Vásárló a termék hibája esetén kérhet kicserélést. Ha a kicserélés lehetetlen (pl. nincs azonos vagy hasonló termék a Webáruház készletében) vagy ha a csere aránytalan többletköltséget eredményezne, nyitva áll az árleszállítás igénylésének a lehetősége, illetőleg az elállás (azaz a vételár visszakövetelése), mely utóbbira akkor kerülhet sor, ha a jogosultnak kicserélésre nincs joga, illetőleg ha a korábbi igények teljesítését a kötelezett nem vállalja vagy nem tudja teljesíteni. Fontos szabály ugyanakkor, hogy jelentéktelen hiba miatt nincs helye elállásnak.

4.4.2. A kicserélést megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, legfeljebb tizenöt napon belül végezzük el.

4.4.3. A Vásárló a választott szavatossági jogáról másikra térhet át (árleszállítás vagy elállás esetén, egyikről a másikra), azonban az áttéréssel okozott kárt köteles a kötelezettnek megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

4.4.4. A Webáruház mentesül a felelősség alól, ha a Vásárló már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést.

5. Elállási jog, és annak módja

5.1. Amennyiben a Vásárló a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt a termék kézhezvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. (Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.)

5.2. A kézhezvétel időpontja a futártól/postástól történő átvétel időpontja. Az átvétel időpontja a számlával bizonyítható.

5.3. Az elállás jelzésével egyidejűleg gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

5.4. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia a Webáruház címére. A Webáruház kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Abban az esetben, ha a terméket kibontották nem vállaljuk a termék visszavásárlását. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vásárlónak kell gondoskodnia.

5.5. A csomag Webáruházhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

5.6. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Webáruház kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállástól számított 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára, vagy a Vásárlóval történő előzetes megbeszélés alapján, postai úton fizeti vissza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Webáruház nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Webáruház a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Webáruház a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Webáruház alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Webáruház a Vásárló adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. tv. mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat.

6.4. A Webáruház jogosult a Vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Webáruház nem köteles ellenőrizni, hogy a Vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vásárló a jelen pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Webáruház a visszavonást követően a Vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott Vásárlók adatai közül.

6.5. A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Vásárlóinkat hírlevélben és a belépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

6.6. A Webáruház magatartási kódexszel nem rendelkezik.

6.7. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik, az info@dentalfutar.hu címen, valamint a Webáruház +36-96-951-216-es telefonszámon, amely telefonszám hétfőtől péntekig, közép európai idő (CET) szerint délelőtt 8.00 órától este 16.00 óráig hívható.

6.8. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

6.9. Felek egyezően rögzítik, hogy a Webáruház honlapja a saját, vagyoni értékkel bíró szellemi terméke, így a weblapról történő bármilyen információ felhasználásához a Webáruház hozzájárulása szükséges.

6.10. Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik rendezésére kikötik a Webáruház székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Győr, 2014. április

Letölthető verzió

Visszáru esetén kérjük töltse ki az alábbi nyomtatványt:  visszáru nyomtatvány letöltése

 

 

Search engine powered by ElasticSuite